Jessie Mei Li

Jessie Mei Li

ชีวประวัติ

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1995-08-27

สถานที่เกิด: Brighton, England, UK

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 潔西·梅·李, 洁西·梅·李